Taip untuk carian

Dokumen Hijau (DH)

Dokumen Hijau (DH) ini adalah salah satu pelaksanaan Budaya Politik Matang dan Sejahtera (BPMS) sebagai memenuhi kriteria ke 3 BPMS, iaitu politik penyelesaian berasaskan Islam. Dokumen Hijau ini juga bertujuan untuk merealisasikan kriteria ke 7 BPMS iaitu politik rasional dan professional di mana Dokumen Hijau ini adalah kajian yang dilakukan oleh sekumpulan penyelidik profesional yang terdiri daripada pakar syariah, ekonomi dan perniagaan. Tiga isu atau permasalahan yang menjadi tumpuan awal PAS di dalam Dokumen Hijau ini iaitu; 1. Permasalahan berkait pelaksanaan GST 2. Permasalahan berkaitan kejatuhan matawang ringgit 3. Permasalahan berkaitan kenaikan kos sara hidup rakyat.

Soalan Buat PH